百千米油耗仅7.2L同级领先,五菱佳辰配置信息正式宣布!


 欧冠下注体育平台-首頁欢迎您   最新资讯   2022-04-28
百千米油耗仅7.2L同级领先,五菱佳辰配置信息正式宣布!

(五菱佳辰 整车图)

 

硬核安全配置 ,守护出行幸福

在安全配置方面,五菱佳辰综合思量家庭用户用车场景,以富厚的主被动安全配置守护用户出行幸福。佳辰接纳高强钢笼式车身布局设计 ,整车高强钢用料占比64.2%以上,到达国际领先程度,有用减缓碰撞打击力 ,最年夜水平掩护驾乘职员 。新车多项配置均接纳国际一流供给商零部件,确保整车机能不变靠得住。除了此以外,车身经由过程顶级防锈工艺 ,对于全车5门举行镀锌处置惩罚 ,品质与安全性进一步晋升。

 

(高强钢车身布局图)

同时,五菱佳辰配备主/副驾4个环绕式安全气囊、ESP车身电子不变体系 、耐世特电子助力转向体系,周全晋升车辆的不变性 ,保障每一位家人出行安全 。在此根蒂根基上,新车提供无钥匙进入、一键启动、后视镜折叠加热等功效,并搭载360°高清全景影像 、倒车雷达、电子手刹、多功效标的目的盘等多项辅助驾驶配置 ,助力用户舒服享受驾乘兴趣。

 

(主副驾环绕式安全气囊)

 

(ESP车身电子不变体系)

 

Ling OS聪明加持,静享夸姣糊口

在包管用户的恬静安全驾乘体验之外,佳辰还在智能科技方面赐与用户更多欣喜。佳辰搭载五菱自研的Ling OS灵犀体系 ,以专属IP形象“小五小菱”与用户默契互动,撑持可见便可说 、持续多指令、自界说叫醒词等功效,带来顶级语音交互享受;在社交出行上 ,Ling OS灵犀体系撑持组队出行、无缝导航 、路书定制等功效,实现差别车辆之间的位置同享 、及时对于讲、圈层沟通 ;Ling OS具有长途车控功效,可实现车辆状况监测、长途开关空调 、开闭锁、蓝牙钥匙分享;此外 ,Ling OS灵犀体系内置网易云音乐、喜马拉雅等特权运用 ,用户可享受海量音频资源以及9个立体扬声器配合营建的愉悦气氛 。Ling OS灵犀体系聪明加持,尽享出行便当。

 

(Ling OS灵犀体系界面演示)

 

(立体声9音响位置示用意)

 

黄金动力组合,全世界品质庇护

动力方面 ,佳辰搭载1.5T涡轮增压策动机,最年夜功率到达108kw,最年夜扭矩到达250N·m ,匹配模仿8速CVT,起步强劲,换挡平顺;百千米综合油耗仅7.2L ,经济实用 ;底盘调校统筹恬静与不变性,可顺应多种繁杂路况。佳辰整车接纳43处声学包全车笼罩,有用阻遏外界噪音 ,带来极致恬静的驾乘体验 。

 

(43处声学包全车笼罩)

 

五菱汽车凝结全世界顶级工艺,匠心打造全新“客堂车型”五菱佳辰,以实用配置 、恬静用料和智能科技 ,全方位守护中国多人口家庭的出行幸福 。更多信息 ,敬请期待 !

欧冠下注体育平台-首頁欢迎您
【读音】:

(wǔ líng jiā chén zhěng chē tú )

 

yìng hé ān quán pèi zhì ,shǒu hù chū háng xìng fú

zài ān quán pèi zhì fāng miàn ,wǔ líng jiā chén zōng hé sī liàng jiā tíng yòng hù yòng chē chǎng jǐng ,yǐ fù hòu de zhǔ bèi dòng ān quán pèi zhì shǒu hù yòng hù chū háng xìng fú 。jiā chén jiē nà gāo qiáng gāng lóng shì chē shēn bù jú shè jì ,zhěng chē gāo qiáng gāng yòng liào zhàn bǐ 64.2%yǐ shàng ,dào dá guó jì lǐng xiān chéng dù ,yǒu yòng jiǎn huǎn pèng zhuàng dǎ jī lì ,zuì nián yè shuǐ píng yǎn hù jià chéng zhí yuán 。xīn chē duō xiàng pèi zhì jun1 jiē nà guó jì yī liú gòng gěi shāng líng bù jiàn ,què bǎo zhěng chē jī néng bú biàn kào dé zhù 。chú le cǐ yǐ wài ,chē shēn jīng yóu guò chéng dǐng jí fáng xiù gōng yì ,duì yú quán chē 5mén jǔ háng dù xīn chù zhì chéng fá ,pǐn zhì yǔ ān quán xìng jìn yī bù jìn shēng 。

 

(gāo qiáng gāng chē shēn bù jú tú )

tóng shí ,wǔ líng jiā chén pèi bèi zhǔ /fù jià 4gè huán rào shì ān quán qì náng 、ESPchē shēn diàn zǐ bú biàn tǐ xì 、nài shì tè diàn zǐ zhù lì zhuǎn xiàng tǐ xì ,zhōu quán jìn shēng chē liàng de bú biàn xìng ,bǎo zhàng měi yī wèi jiā rén chū háng ān quán 。zài cǐ gēn dì gēn jī shàng ,xīn chē tí gòng wú yào shí jìn rù 、yī jiàn qǐ dòng 、hòu shì jìng shé dié jiā rè děng gōng xiào ,bìng dā zǎi 360°gāo qīng quán jǐng yǐng xiàng 、dǎo chē léi dá 、diàn zǐ shǒu shā 、duō gōng xiào biāo de mù de pán děng duō xiàng fǔ zhù jià shǐ pèi zhì ,zhù lì yòng hù shū fú xiǎng shòu jià chéng xìng qù 。

 

(zhǔ fù jià huán rào shì ān quán qì náng )

 

(ESPchē shēn diàn zǐ bú biàn tǐ xì )

 

Ling OScōng míng jiā chí ,jìng xiǎng kuā jiāo hú kǒu

zài bāo guǎn yòng hù de tián jìng ān quán jià chéng tǐ yàn zhī wài ,jiā chén hái zài zhì néng kē jì fāng miàn cì yǔ yòng hù gèng duō xīn xǐ 。jiā chén dā zǎi wǔ líng zì yán de Ling OSlíng xī tǐ xì ,yǐ zhuān shǔ IPxíng xiàng “xiǎo wǔ xiǎo líng ”yǔ yòng hù mò qì hù dòng ,chēng chí kě jiàn biàn kě shuō 、chí xù duō zhǐ lìng 、zì jiè shuō jiào xǐng cí děng gōng xiào ,dài lái dǐng jí yǔ yīn jiāo hù xiǎng shòu ;zài shè jiāo chū háng shàng ,Ling OSlíng xī tǐ xì chēng chí zǔ duì chū háng 、wú féng dǎo háng 、lù shū dìng zhì děng gōng xiào ,shí xiàn chà bié chē liàng zhī jiān de wèi zhì tóng xiǎng 、jí shí duì yú jiǎng 、quān céng gōu tōng ;Ling OSjù yǒu zhǎng tú chē kòng gōng xiào ,kě shí xiàn chē liàng zhuàng kuàng jiān cè 、zhǎng tú kāi guān kōng diào 、kāi bì suǒ 、lán yá yào shí fèn xiǎng ;cǐ wài ,Ling OSlíng xī tǐ xì nèi zhì wǎng yì yún yīn lè 、xǐ mǎ lā yǎ děng tè quán yùn yòng ,yòng hù kě xiǎng shòu hǎi liàng yīn pín zī yuán yǐ jí 9gè lì tǐ yáng shēng qì pèi hé yíng jiàn de yú yuè qì fēn 。Ling OSlíng xī tǐ xì cōng míng jiā chí ,jìn xiǎng chū háng biàn dāng 。

 

(Ling OSlíng xī tǐ xì jiè miàn yǎn shì )

 

(lì tǐ shēng 9yīn xiǎng wèi zhì shì yòng yì )

 

huáng jīn dòng lì zǔ hé ,quán shì jiè pǐn zhì bì hù

dòng lì fāng miàn ,jiā chén dā zǎi 1.5Twō lún zēng yā cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ dào dá 108kw,zuì nián yè niǔ jǔ dào dá 250N·m,pǐ pèi mó fǎng 8sù CVT,qǐ bù qiáng jìn ,huàn dǎng píng shùn ;bǎi qiān mǐ zōng hé yóu hào jǐn 7.2L,jīng jì shí yòng ;dǐ pán diào xiào tǒng chóu tián jìng yǔ bú biàn xìng ,kě shùn yīng duō zhǒng fán zá lù kuàng 。jiā chén zhěng chē jiē nà 43chù shēng xué bāo quán chē lóng zhào ,yǒu yòng zǔ è wài jiè zào yīn ,dài lái jí zhì tián jìng de jià chéng tǐ yàn 。

 

(43chù shēng xué bāo quán chē lóng zhào )

 

wǔ líng qì chē níng jié quán shì jiè dǐng jí gōng yì ,jiàng xīn dǎ zào quán xīn “kè táng chē xíng ”wǔ líng jiā chén ,yǐ shí yòng pèi zhì 、tián jìng yòng liào hé zhì néng kē jì ,quán fāng wèi shǒu hù zhōng guó duō rén kǒu jiā tíng de chū háng xìng fú 。gèng duō xìn xī ,jìng qǐng qī dài !